Hai Tian Tang Gou Man­sion (海天堂构)

Hai Tian Tang Gou Man­sion was built by Philip­pine Chi­nese Huang Xi­u­liang and Huang Ni­anyi be­tween 1920 and 1930. The mansion…

Continue Reading →