Hai Tian Tang Gou Mansion (海天堂构)

Hai Tian Tang Gou Mansion was built by Philippine Chinese Huang Xiuliang and Huang Nianyi between 1920 and 1930. The mansion…

Continue Reading →