Xiamen Music School, Kulangsu campus (Xiamen Shi Yin Yue Xue Xiao 厦门市音乐学校)

“The Melody of Kulangsu Travels Far”: A Brief Introduction to Xiamen Music School Founded by Xiamen Municipal Government on Kulangsu…

Continue Reading →