Yin Cheng Zong 殷承宗

In 1941, Yin Cheng Zong was born on Kulangsu (Gulangyu) Island. In spring 1950, Yin Cheng Zong hosted his first…

Continue Reading: Yin Cheng Zong 殷承宗